Мобільність та міграційні настанови української молоді – дослідження «Цінності української молоді-2016»

Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега» на замовлення Міністерства молоді та спорту України провів соціологічне дослідження «Цінності української молоді-2016».

Дослідження проводилося з 19 по 26 серпня 2016 року. Географія дослідження включала 24 адміністративні одиниці України включно з м. Київ, а також Луганською та Донецькою областями (без урахування тимчасово окупованих та непідконтрольних територій), у АР Крим опитування не проводилося. Всього було опитано 1200 осіб; вибірка опитування репрезентує населення України віком від 14 до 34 років включно за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка не перевищує 2,83%.

Протягом усього життя бували в інших населених пунктах своєї області 82,7% молодих осіб та в інших областях України – 77%. Молоді жінки виявилися більш активними у внутрішньорегіональних переміщеннях (84,5% серед усіх опитаних жінок виїжджали за межі свого населеного пункту до іншої місцевості своєї області протягом усього життя, частка таких чоловіків становила 80,9%), а чоловіки – у міжрегіональних (78,2% та 75,8% відповідно). В розрізі вікових груп наймобільнішими у внітрішньорегіональних переміщеннях є молоді особи у віці 20-24 років та 30-34 років (85,4% та 84,6% відповідно), а у міжрегіональних – особи у віці 30-34 та 25-29 років (80,5% та 78,2%).

Протягом всього життя в інших країнах бували 29,6% респондентів, з них 43,1% молодих осіб бували в інших країнах протягом останнього року. Серед респондентів, які бували в інших країнах протягом всього життя, Росія була на першому місці по відвідуванню (40% опитаних). Зокрема, найбільше до Росії їздили жителі Центру, Сходу та Півдня країни (40,8%, 65,9% та 51,4%). Як виявилося, молодь із Північного макрорегіону країни однаково виїжджала до Росії та Польщі (27,8% та 27,8%), Західного макрорегіону, в основному, – до Польщі (64,8%), а молодь, що мешкає в Києві – до Туреччини (33,3%).

Як показало дослідження, чоловіки активніші у зовнішніх переміщеннях, ніж жінки (32,5% та 26,6% опитаних чоловіків і жінок бували в інших країнах протягом життя). В розрізі вікових груп наймобільнішими у зовнішніх переміщеннях є особи віком 30-34 років та 20-24 років (36,5% та 30,8% серед усіх опитаних респондентів). На момент проведення дослідження 39,4% молоді хотіли б виїхати зі свого населеного пункту. В регіональному розрізі саме молодь Сходу України виявила найбільше бажання змінити своє теперішнє місце проживання; найменше бажання – молодь Центру країни.

Розподіл відповідей на питання «Якби Ви хотіли виїхати зі свого населеного пункту, то куди?» показав, що виїхати до іншої місцевості в Україні виявили бажання 16,1% респондентів. Серед тих, хто хотів би виїхати зі свого населеного пункту 66,6% молодих осіб сказали, що хотіли б поїхати за межі України. При цьому найбажанішими країнами, до яких хотіла б виїхати молодь, є країни ЄС (40,6%). Загалом 44,9% опитаних молодих осіб на питання «Чи хочете Ви емігрувати з України?» відповіли, що вони хочуть жити в Україні і не планують емігрувати. Крім того, 65,2% опитаних виявили бажання, щоб їх діти теж жили в Україні. Інші 28,3%, можливо, хотіли б попрацювати за кордоном, але з подальшим поверненням до України та 12,3% бажали б навчатися за кордоном, але потім повернутися до України.

Лише 4,2% усіх респондентів відповіли, що планують залишити Україну найближчим часом, а поїхати на тимчасові заробітки за кордон в найближчий рік планують 20% серед усіх опитаних. Серед основних причин можливої еміграції з України молоді особи, які бажають емігрувати, назвали покращення матеріального становища (50,3%), наявність робочих місць в інших країнах (46,8%) та бажання проживати в демократичному суспільстві (32,4%).

Мостова Ірина,
аналітик Департаменту соціологічних досліджень, ЦНСД «Омега»

infografika_doslidjennya-12

 

infografika_doslidjennya-13