«Цінності української молоді-2016» — нові дослідження від ЦНСД «Омега»

infografika_doslidjennya-01_1

Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега» на замовлення Міністерства молоді та спорту України провів соціологічне дослідження «Цінності української молоді-2016».

Дослідження проводилося з 19 по 26 серпня 2016 року. Географія дослідження включала 24 адміністративні одиниці України, включно з м. Київ, а також Луганською та Донецькою областями (без урахування тимчасово окупованих та непідконтрольних територій), у АР Крим опитування не проводилося. Всього було опитано 1200 осіб;  вибірка опитування репрезентує населення України віком від 14 до 34 років включно за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка не перевищує 2,83 %.

Відповідно до результатів дослідження, основними пріоритетами в житті для більшості молодих людей є сімейне щастя (71,7%) та кар’єра (48,1%). На третє та четверте місце у своїх вподобаннях молодь ставить можливість бути вільними і незалежними у своїх рішеннях та вчинках (38%) та мати можливість реалізувати свій талант, здібності (32,1%).Крім того, жінки дещо більше прагнуть досягти сімейного щастя, ніж чоловіки (79,8% та 63,7% відповідно), а чоловіки більше за жінок зацікавлені у кар’єрному рості (49,3% та 46,8% відповідно). Також 39,4% жінок прагнуть бути вільними та незалежними у своїх рішеннях та вчинках (серед чоловіків так відповіли 36,6%), а 34% чоловіків бажають мати можливість реалізувати свій талант і здібності (серед жінок так відповіли 30,1%).

Також для більшості молоді сьогодні насамперед є найважливішим здоров’я (55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%). У другу чергу, молодь найважливішим вважає для себе мир та спокій на українській землі (39,9%), досягнення соціального статусу/кар’єри (37,9%), наявність хороших і вірних друзів (35,2%), народження та виховання дітей (34,3%), пошук коханої людини та створення сім’ї (32,3%). У третю чергу – отримання задоволень від життя (28,2%), пошук роботи за фахом (20,4%) та будь-якої роботи (19,3%), власне самовдосконалення (20%), здобуття вищої освіти (15,9).Молоді жінки, порівняно із молодими чоловіками, більшою мірою цінують здоров’я (59,6% та 52% відповідно), мир та спокій на українській землі (42,8% та 37,1% відповідно), народження та виховання дітей (40,9% та 27,9%), а респонденти чоловічої статі, порівняно із респондентами жіночої статі – досягнення поставленої мети (46,9% та 46,9% відповідно),  досягнення соціального статусу і кар’єри (40,3% та 40,3% відповідно).

На питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої можливості?», молодь відповіла, що «достатньо високо» оцінює свої можливості щодо дотримання звичаїв та традицій свого народу (35,4%), власних дій відповідно до сумлінь та переконань (33,9%), досягнення для себе та своєї сім’ї матеріального благополуччя, добробуту (32,4%) та отримання інформації, важливої для молоді (31,5%) і «достатньо низько» оцінює свої можливості щодо впливу на прийняття рішень, що стосуються життя свого  міста, села (41,3%), отримання у випадку необхідності судового захисту (40,6%), можливості відкрити “свою справу” (38,5%), отримання кваліфікованої медичної допомоги (35,1%) та влаштування на хорошу роботу за своєю спеціальністю (33,1%).Якщо шанси отримати хорошу освіту «достатньо високо» оцінюють як чоловіки, так і жінки (29% та 29,3% відповідно), то можливості влаштуватися на хорошу роботу за спеціальністю вище оцінюють чоловіки, ніж жінки (26,6% та 23,1% відповідно).

Також дослідження показало, що 73,6% опитаної молоді є віруючими та третина молоді (29,5%) відвідує Церкву кілька разів на рік.Серед тих, хто відвідував храм, 36,3% молоді належать до Української православної Церкви Київського патріархату, а 19,0% – Української православної Церкви Московського патріархату.

Мостова Ірина,

аналітик Департаменту соціологічних досліджень, ЦНСД «Омега»

infografika_doslidjennya-16_1

 

infografika_doslidjennya-06_1